Neurologija

Neurološki pregled najvažniji je faktor u procjeni stanja svjesnosti pacijenta. Pregled se izvodi na budnom ljubimcu i ne uzrokuje niti jedan oblik nelagode za pacijenta.

Uzročnik bolesti može se nalaziti u bilo kojem dijelu živčanog sistema, stoga se sistemom eliminacije pojedinih živčanih grupacija dolazi do lokalizacije problema.

U trenutku postavljanja indicije na određenu lokaciju živčanog sistema, vrši se procjena oštećenja, te se sukladno tome uključuje neka od dijagnostičkih metoda* koja može upučivati na odgovor (uzrok, rješenje problema).

RTG dijagnostika, uzimanje CEREBROSPINALNE tekućine, MRI/CT dijagnostika

Pregled se odvija u više faza:

1.faza - LOKALIZACIJA PROBLEMA

2.faza - DIFERENCIJALNA DIJAGNOSTIKA (procjena problema)

3.faza - LIJEČENJE PACIJENTA