Laboratorij

U našoj veterinarskoj praksi nudimo laboratorijske dijagnostičke pretrage koje pružaju brze i pouzdane rezultate pretraga. Laboratorijske pretrage važan su segment napredne njege bolesnika, a naš laboratorij oslanja se na IDDEX aparate čija je preciznost prepoznata u cijeloj veterinarskoj medicini.

Budite slobodni te se uvijek obratite našem osoblju koje provodi testove s bilo kakvim upitima ili nedoumicama. Želimo da se osjećate kao da ste u svom vlastitom laboratoriju!

U veterinarskoj praksi Bojanič vršimo laboratorijske pretrage:
- kompletne krvne slike
- mjerenja biokemijskih parametara krvi
- pretrage urina
- koprološke pretrage stolice
- FIV/FeLV, dijagnoza zaraznih bolesti (snap testovi)
- bakteriološke pretrage
- patohistološke pretrage
- određivanje plodnih dana i dr.
- pretrage zglobne tekućine