Interna medicina

U našoj veterinarskoj praksi posebna se pozornost poklanja složenoj internoj medicini s naglaskom na dijagnostiku i liječenje bolesti probavnog, urogenitalnog, endokrinološkog, srčanog, respiratornog i hematološkog sustava.

Internističke preglede obavljaju doktori veterinarske medicine koji su se educirali u Hrvatskoj i inozemstvu sve u vidu kako bi našim pacijentima pružili najbolju moguću dijagnostiku, skrb, olakšanje tegoba i najbolju moguću kvalitetu života i najteže oboljelim pacijentima.

U veterinarskoj praksi Bojanić liječimo:
- oboljenja jetre i gušterače
- endokrinološki poremećaji
- oboljenja bubrega
- bolesti dišnog trakta
- gastrointestinalne bolesti
- kardiovaskularne bolesti
- bolesti urinarnog trakta
- bolesti kože
- hematologija i imunologija